משפט עבודה קיבוצי – המשרד מייצג מעסיקים וארגוני עובדים הן מהמגזר הפרטי והן מהמגזר הציבורי בסכסוכי עבודה קיבוציים ומעניק ייעוץ וליווי שוטף למעסיקים וארגוני עובדים במו"מ קיבוציים, טיפול במשברים, ניסוח הסכמים קיבוציים ועוד.

משפט עבודה פרטי – המשרד מייצג ומלווה מעסיקים ועובדים בסכסוכי עבודה שונים, לרבות בתביעות לשכר עבודה וזכויות סוציאליות, תביעות בשאלת קיומם או היעדרם של יחסי עבודה, בבקשות לצווי מניעה, לווי בהליכי שימוע ומשמעת ועוד. המשרד גם מייצג ומלווה את לקוחותיו מול כל הערכאות הרלוונטיות דוגמת רשויות המדינה ומשרדי הממשלה בהליכים שונים ובבקשות לקבלת היתרים מיוחדים (היתרי פיטורים לאוכלוסיות מוגנות, בקשות היתרי עבודה בשעות נוספות ועוד).

ליטיגציה בדיני עבודה – המשרד מטפל בכל סוגי הליטיגציה בתחום דיני העבודה ויחסי העבודה ומייצג מעסיקים, וועדי עובדים ועובדים בתביעות לסוגיהן בכל הערכאות המשפטיות הרלוונטיות, לרבות בהליכי גישור ובוררות ובבקשות לסעדים זמניים מיוחדים כדוגמת צווי מניעה להגבלת עיסוק ואי תחרות או למניעת פיטורים.

ייעוץ וליווי משפטי למעסיקים ועובדים – המשרד בעל מומחיות בכל ההיבטים של משפט העבודה ומעניק ייעוץ שוטף למעסיקים ולעובדים מגוון רחב של נושאים כגון: תנאי העסקה, גיוס עובדים, סיום עבודה, תוכניות תמריצים לעובדים, בונוסים, רציפות זכויות בעת חילופי מעסיקים, העסקת קבלנים ויועצים, אי תחרות וסודיות, הטרדה מינית, ניהול משאבי אנוש ועוד.

שינויים מבניים וארגוניים – המשרד מייעץ למעסיקים בכל ההיבטים הנוגעים ליחסי העבודה ומשפט העבודה בעת בעסקאות מיזוג, רכישה ושינוי מבני, ומבצע בדיקות נאותות, ליווי תהליכי ניוד עובדים, ניהול משא ומתן נציגות העובדים, סיום עבודה והעסקה מחדש, טיפול בקבלת היתרים מיוחדים לפיטורי עובדים ועוד.

פנסיה ופרישה לגמלאות – המשרד מעניק ללקוחותיו ייעוץ משפטי בכל ההיבטים המיוחדים של הביטחון הסוציאלי – פנסיה ופרישה לגמלאות, ומייצג מעסיקים ועובדים בהליכים מורכבים שונים בנושא פנסיה וקופת גמל.